U166叶希写真套图64P叶希尤果网

U166叶希写真套图64P叶希尤果网

宜猪苓汤利水滋燥,饮热之证,皆可愈矣。发热恶寒,脉浮而紧,皆太阳未除之证,口苦咽干,为有少阳之半表半里,若误下之,则表邪乘虚内陷,而腹益满矣。

成无己曰:转入少阳,柴胡证也。中暍恶寒者,以暑由外入,故汗出而恶寒也。

喜呕而寒热往来者,属少阳也。汪琥曰:此条乃下利变脓血之候也。

然此方施之于形气实者,其肿可随愈也,若病后土虚,不能制水,肾虚不能行水大病差后,喜唾,久不了了,胸上有寒,当以丸药温之,宜理中丸。汗不彻者,必更汗之;转属者,必下除之;未汗者,可小发汗;怫郁者,可解之以汗。

 赤色深重,潮热便□,里实也。 可下不可下,此等处最不容误也。

由此推之,凡病出汗过多,新产亡血过多,而变生此证者,程应旄曰:即此一端推之,则知此病得之亡津亡血,而因虚致寒,因虚致燥者不少。  若服柴胡汤已加渴者,是热入胃府,耗津消水,此属阳明胃病也。

Leave a Reply