No296灰丝美腿凉高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No296灰丝美腿凉高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

 桑白皮味甘而辛,甘能固元气之不足,辛能泻肺气之有余;佐以地骨之泻肾者,实则泻其子也;佐以甘草之健脾者,虚则补其母也。气促者为喘,肺虚不足之证也,宜用里药。

寒月加干姜、附子各一钱。本方加枳实、栝蒌、菔子、山楂、神曲∶治食积痰嗽发热。

扶阳抑阴之旨微矣。 胃之下口,名曰幽门。

《直指方》又云∶柴胡之退热,不及黄芩。  苍术浓朴陈皮甘草白术茯苓猪苓泽泻桂苍术、浓朴、陈皮、甘草,平胃散也,所以燥湿;白术、茯苓、猪苓、泽泻、桂,五苓散也,所以利湿。

《准绳》曰∶便脓血,热势下流也;成氏释为里寒,非也。 气能发火,火能役痰,半夏、南星以燥湿气;黄芩、栝蒌楼以平热气;陈皮以顺里气,杏仁以降逆气,枳实以破积气,茯苓以行水气,水湿火热,皆生痰之本也。

惟其胃热,故用石膏之寒;惟其脉虚,故用人参之补;知母养其营,甘草养其卫。 寒者温之,故用干姜之辛热;邪之凑也,其气必虚,故用人参、白术、甘草之温补。

Leave a Reply