No3133气质美女Carry华丽束胸吊带连体衣秀白嫩肌肤玲珑身材诱惑写真54PCarry秀人网

No3133气质美女Carry华丽束胸吊带连体衣秀白嫩肌肤玲珑身材诱惑写真54PCarry秀人网

常病者,为里实,从下之。若春夏有恶风恶寒,类伤寒证者,盖当时暴中风寒之气新病,即非冬时受寒,通用羌活汤治之。

有脓血,喉中腥,奔逆上冲,不须治之,呕脓尽自愈。中病以手足温和即止,不得多服,多则反加别病矣。

不得其传者,实难也。亡血家不可发汗,汗之则寒栗而振,小柴胡汤、芍药汤。

正如墙壁固,贼人不敢入,正气盛,邪气不敢侵。 浮、洪、紧、数,此表病之脉。

一法用猪苓汤。其三阴之腹满,口渴,囊缩谵语,在里者,可不下乎?

设或当下失下,而变出手足乍冷乍温者,因阳极发厥,即阳证似阴,名阳厥,急当下之。 方论开在的本槌法中,不再录。

Leave a Reply